Stigende antal VPN-downloads i højcensurlande

Ifølge en ny rapport udgivet af Top10VPN er der direkte forbindelse mellem væksten af VPN downloads i forskellige dele af verden og regeringers nedlukning af Internettet i lande i de pågældende regioner. Disse hele eller delvise nedlukninger af Internettet, som visse regeringer foretager sker ofte som modsvar på optøjer eller præ-revolutionære bevægelser, som magthaverne anser for tilpas truende. Det praktiske formål er, at ufine metoder anvendt af politi, sikkerhedsstyrker eller andre regime-magter ikke bliver afsløret overfor omverden i at have begået forbrydelser imod demonstranter eller borgere i bestræbelser på at holde eventuelle uroligheder nede.

At afskære helt almindelige mennesker fra at dele, læse, se, uploade indhold på Internettet er ufine metoder i allerhøjeste grad. Det svarer til at fængsle uskyldige blot for at have tankevirksomhed fostret af egne (og ikke andres) overbevisninger, håb og ambitioner. Men ikke desto mindre er netop disse blokeringer af Internettet desværre relativt hyppige særligt i Asien og i Mellemøsten, men heldigvis sker de pågældende landes befolkningers modsvar hurtigt og mindst lige så effektivt. Modsvaret er VPN, fordi VPN kan give adgang til forbindelser til servere uden for blokerede lande, hvilket tillader at Internettet kan tilgås.

Iran lukker Internettet ned

Senest for få dage siden (sidst i november 2019) lukkede Iran Internettet ned, da der opstod demonstrationer i landets hovedstad, Teheran, som blev indledt grundet en forøgelse af priser på brændstof, som præstestyret havde indført som et forsøg på internt at modvirke de økonomiske sanktioner, som landet på nuværende tidspunkt er blevet pålagt af USA efter de to landes indbyrdes atomaftale er blevet opløst. Det er endnu uklart om denne nedlukning af Internettet i landet har medført en tydelig stigning af downloads af VPN i det iranske folk, men det er nærliggende at forestille sig, dersom dette har været tilfældet i de fleste lignende situationer i andre lande i løbet af 2019.

Netflix tvunget til censur

Et andet nyligt tilfælde af mørklægning af Internettet skete i Jordan i juli måned 2019, hvor det konservative styre i landet besluttede at afskære befolkningen fra Internettet på grund af den meget omdiskuterede TV-serie Jinn, som er den første arabiske TV-serie, som er blevet vist på Netflix. Jinn er simpelthen af den jordanske regering blevet vurderet for værende for fremmelig til befolkningen i det ellers relativt sekulære muslimske land, hvorfor samme regering tvang Netflix til at fjerne serien fra det arabiske Netflix-bibliotek. Modreaktionen fra befolkningen kom prompte med en næsten 700% stigning i downloads af VPN i landet over kort tid, som muliggjorde at serien kunne ses på andre Netflix-biblioteker.

Friheden bør stå først

Som nævnt forekommer disse nedlukninger ofte, og der er desværre også meget vestligt orienterede lande med meget liberale regeringer på listen over dem, som har beordret nedlukning eller forbud mod visse websites. Blandt dem er Sydkorea, som tidligere i år forbød 895 hjemmesider. Dette var overraskende især set i lyset af den potentielle politiske signalværdi i denne censurhandling i forhold til landets klare afstandstagen til Nordkoreas undertrykkende censurmetoder. Men Sydkorea er ikke det eneste land, og uanset land og omfanget af restriktionerne bør der ikke eksistere censur, tankeundertrykkelse og bremsning af viden, informationer og indhold til almen gavn. VPN er et vigtigt skridt på vejen til frigørelse og til opbygning af tillid mellem mennesker og mellem borgere og myndigheder overalt i verden. For mere dybdegående viden om de største og bedste VPN-tjenester og om hvordan man kommer igang med VPN se vores anmeldelsessektion her.